Internationella matsvinnsdagen

Internationella matsvinnsdagen

Hur kan vi reducera matsvinnet i samhället? FN har skapat 29:e september för att uppmärksamma hur mycket matkonsumtionen påverkar miljön.

Varför är det viktigt att minska matförlust och slöseri?

Globalt går cirka 14 procent av den producerade maten förlorad mellan skörd och detaljhandel. Betydande kvantiteter slösas också bort i detaljhandeln och på konsumtionsnivån.

När mat går förlorad eller slösas bort går alla resurser som användes för att producera maten – inklusive vatten, mark, energi, arbete och kapital – till spillo. Dessutom leder bortskaffande av matförlust och avfall på deponier till växthusgasutsläpp, vilket bidrar till klimatförändringarn.

Läs mer här

Källa: http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en

Recept Svinnbröd läs mer här